Hus från bronsåldern hittat i Bohuslän

För första gången har arkeologerna lyckats hitta rester från ett boningshus från äldre bronsåldern, från den tid då hällristningarna i Bohuslän kom till. (SR Väst)