”Arbetsplatser som passar äldre”

En anpassning av arbetsplatserna till de äldres behov är nödvändig - både för att minska sjukskrivningarna och stävja bristen på arbetskraft. Det menar professor Gunnar Aronsson vid Arbetslivsinstitutet.
Därmed instämmer han i Riksförsäkringsverkets generaldirektör Anna Hedborgs uttalanden i Ekot under måndagsmorgonen. Enligt Anna Hedborg väntas statens kostnader för sjukfrånvaro och förtidspensioneringar öka med 50 procent fram till år 2007. Enligt Gunnar Aronsson finns det idag forskning som pekar på vad som behöver göras. Anpassad arbetstid och mindre stress är det som arbetsgivarna kan göra för att minska sjukskrivningarna. Problemet är att det inte görs tillräckligt, menar han.