Stora kostnader efter översvämningar i Tyskland

I Tyskland börjar man kunna summera de svåra översvämningarnas återverkan på näringslivet. Det är inte enbart de översvämmade områdena som drabbas. Mer än 10 000 tyska företag har drabbats av floden Elbes översvämninga.
Mer än 10 000 tyska företag räknar man med har drabbats av floden Elbes översvämningar. Men hur många som enbart kan överleva med hjälp av den katastrofhjälp som nu börjar betalas ut är oklart. Småföretag ska kunna få en första utbetalning på upp till 140 000 svenska kronor. Det är en summa som på sin höjd räcker till den första akuta saneringen. I samband med att hjälpen börjar delas ut kommer också de första rapporterna om oegentligheter och om konkurrens mellan de drabbade områdena. Redan har regeringschefen för delstaten Sachsen klagat och hävdat att hans region som drabbats hårdast också måste få snabbast hjälp. Det är den för regionen så viktiga turistnäringen som har det svårast i Erzgebierge och sachsiska Schweiz - de bergiga och böljande delarna av Sachsen vid tjeckiska gränsen. Där är turisterna nödvändiga för överlevnaden och enbart i det lilla området sachsiska Schweiz har 60 000 övernattningar bokats av. I Dresden, Sachsens huvudstad, avbokades 90 procent av hotelrummen direkt efter flodkatatstrofen. Det här är områden som en gång hörde till DDR som när industrierna lagts ner satsat enorma kapital på just turismen. Från arbetsgivarorganisationer i Sachsen meddelar man att avbokningarna också drabbar områden miltals från Elbe som aldrig översvämmades. Det gör att den ekonomiska katastrofen får än större utbredning.