Fp vill bara ha svenska i klassrummen

I Malmö vill folkpartiet att det bara ska talas svenska i klassrummen. Kommunalrådet Ewa Bertz är en av dem som vill att det ska skrivas in i skolplanen att lärare ska ha rätt att förbjuda andra språk än svenska på lektionstid.

– Eleverna respekterar inte när man säger ifrån att man talar svenska i klassrummen. Det bryr de sig inte om, säger Ewa Bertz.

För att kunna hålla ordning på eleverna måste man förstå vad de säger, tycker Ewa Bertz. Därför vill hon att det skrivs in i Malmö stads skolplan att eleverna bara får prata svenska på lektionstid.

”Förslaget ogenomförbart”
Men Lars Birgersson, som är rektor på Rosengårdsskolan i Malmö där det talas tjugofem olika språk inklusive svenska, tror inte att förslaget har någon chans att gå genom.

– Det är i praktiken ogenomförbart. Jag kan inte se att man skulle kunna förbjuda elever att använda sitt modersmål när det är en sådan viktig del av elevernas utveckling, säger han.

Vill satsa mer på svenska språket
Alma Tabak är ordförande för liberala ungdomsförbundet i Malmö. Hon håller med moderpartiet om att det måste satsas mer på svenska språket. Men hon tycker det är bättre att lägga krutet på mer svenskundervisning än på ett förbud, som hon tror bara skulle få dåliga följder.

– Jag tror det skulle kunna skapa ganska mycket ilska bland invandrareleverna. Vi ska vara välkomnande och inte komma med en massa förbud hela tiden.

Förslaget är än så länge bara lokalt förankrat. Skolminister Jan Björklund, vill i dagsläget inte uttala sig om förslaget.

Anna Landelius, P3Nyheterna
anna.landelius@sr.se

I samarbete med SR Malmö