Borgerliga enas i kampanj

De fyra borgerliga partierna fortsätter sina ansträngningar att framstå som eniga inför valet. Veckan före valet kommer partierna att presentera ett gemensamt kampanjmaterial i morgontidningar i hela landet, där de fyra partiledarna diskuterar de borgerligas syn på Sveriges framtid. Det blir den hittills första gemensamma borgerliga kampanjen inför ett riksdagsval.