Inga fredssamtal i Sudan

I Sudan har regeringen ställt in de pågående fredssamtalen med gerillan, efter att gerillan intagit en viktig garnisonsstad i södra delen av landet.
Den sudanesiska armén har också beordrat allmän mobilisering efter attacken. De inställda fredssamtalen är det första allvarliga bakslaget efter genombrottet i somras, när SPLA-gerillan och regeringen kom överens om flera steg för att få slut på det 19 år långa inbördeskriget. Bland annat en sexårig försöksperiod med självstyre för den södra delen av landet, varefter invånarna ska få folkomrösta om framtiden.