Domare i USA vill stoppa dödsstraff för unga

Amerikanska domare ifrågasätter nu dödsstraff för unga under 18 år.
Den utlösande faktorn var en avrättning förra veckan av en 24-årig man som begått ett mord när han var 17 år gammal. Mannens advokater hade förgäves vädjat till Högsta Domstolen om att dödsstraffet skulle omvandlas till livstids fängelse. Men i en för domstolen mycket ovanlig åtgärd meddelade tre av de nio domarna offentligt att de hade reserverat sig mot dödsdomen. Domarna vill nu att Högsta Domstolen snarast ska ompröva sitt beslut som alltså tillåter dödsstraff för de som begått brott före 18 års ålder.