Filmad Saddamavrättning bakslag för Irak

Den smygfilmade sekvens från Saddam Husseins avrättning som spritts på internet, innebär ett allvarligt bakslag för den irakiska regeringens möjligheter att inleda en försoningsprocess och för dess ställning som neutral rättsskipare. På filmen hörs bödlarna håna den dödsdömde.

Saddam Husseins sista minuter i livet antar mer och mer mytiska proportioner.

Dödsstraffsbarbari och högteknologi när en insmugglad mobiltelefon fångar hängningsögonblicket och sprider det över internet: den knäckta nacken och diktatorns stirrande ögon. Glåporden haglar medan han står med snaran om halsen och han hängs samma dag som världens muslimer offrar får och firar årets största högtid, Eid al-Adha.

Paradoxalt nog framstår den brutale massmördaren som den värdige, när han inför döden bespottas av sina bödlar.

Undersökning har inletts
Den irakiska regeringen har inlett en undersökning för att ta reda på vem som filmade det politiskt känsliga spektaklet och vem det var som skrek ”åt helvete” och ropade namnet på den shiamuslimske milisledaren Muqtada al-Sadr minuterna före hängningen. Men skadan är redan skedd.

Det är ett allvarligt bakslag för regeringen al-Malikis möjligheter att inleda en nationell dialog, en försoningsprocess mellan sunni och shia. Och för regeringens ställning som neutral rättskipare. Ett tecken på hur svår premiärminister Nuri al-Maliki upplever sin situation är det uttalande han gjorde i tidningen Wall Street Journal där han berättar att längtar efter att lämna sin post.

Mobiltelefonförbud
Åklagarmyndighetens representant vid avrättningen, Munqith al-Faroon, berättar att blev så upprörd av glåporden att han hotade lämna rummet, vilket hade inneburit att hängningen inte kunnat genomföras.

Åklagaren hävdar också att det var två närvarande regeringstjänstemän som hade mobiltelefoner med sig – trots förbud – vilket står i kontrast till påståendet att det var bödlar och vakter som hånade den dödsdömde och filmade hängningen.

En av premiärminister Nuri al-Malikis närmaste rådgivare, Sami al-Askari, som var närvarande vid avrättningen, har förgäves försökt tona ner händelsen genom att beskylla Saddam-anhängare för att haka upp sig på ett litet misstag vid avrättningen och på så sätt få folk att glömma alla de människor Saddam Hussein tagit livet av.

Cecilia Uddén, Amman
cecilia.udden@sr.se