Socialministern: ”Orimliga skillnader”

Socialminister Lars Engqvist tycker att det är orimligt att kostnaden för en och samma behandling på folktandvården kan skilja så mycket som 500 kronor, beroende på var någonstans i landet man bor.
Socialministern har nu gett Konkurrensverket i uppdrag att se varför priserna ökat så mycket. Och finns det inga rimliga förklaringar så kan han tänka sig en prisreglering igen. Stora skillnader beroende på var man bor Prisregleringen togs bort 1999 och sedan dess har priserna ökat med 40 procent inom folktandvården. Men det skiljer mycket beroende på var i Sverige man bor: att dra ut en tand i Värmland kostar till exempel 817 kronor men bor du i Blekinge så kostar samma behandlig 330 kronor. Från och med den första juli i år så är det landstingspolitikerna som ska bestämma priserna för folktandvården – på det sättet hoppas regeringen dämpa prishöjningarna. Överväger högkostnadsskydd Socialminister Lars Engqvist tycker att sjukvård i munnen i framtiden ska bedömmas på samma sätt som vilken annan sjukvård som helst. Att genomföra den reformen kommer att kosta mellan 15-20 miljarder och kan genomföras tidigast om sju, åtta år. ”Fel väg att gå” Det här är helt fel väg att gå enligt Chris Heister, ansvarig för sociala frågor hos moderaterna som istället vill ta bort subventionerna för tandvård upp till 3000 kronor, och kostnader därutöver ska subbventioneras med 60 procent. Vid tandvård som överstiger 15 000 kronor så ska den subbventioneras med 80 procent.
Reporter Margita Boström