Flyktingmottagandet ökade under 2006

Förra året tog landets kommuner emot rekordmånga flyktingar. Av Sveriges 290 kommuner var det ett 60-tal som inte hade avtal om flyktingmottagning med Integrationsverket.

Det är positivt, säger Sven-Ove Johansson, expert på Integrationsverket, men han ser med viss oro på framtiden.

– Det ena är att det tillfälliga statsbidrag som gällde under 2006, inte finns kvar, det skulle möjligen göra att kommunernas vilja är lite lägre. Det andra är att man från kommunernas sida och vi också, trodde att 2006 var ett specifikt år och att man sedan skulle hamna på en betydligt lägre nivå igen. Nu ser det ju inte ut så, utan mottagningen ska ligga på en högre nivå i flera år framåt, säger han.

Tre gånger så många uppehållstillstånd
Förra året fick närmare 28 000 personer uppehållstillstånd i Sverige. Det är tre gånger så många som under 2005 och ökningen beror framför allt på den tillfälliga lag om uppehållstillstånd som tillämpades under några månader förra året och som gav bland annat barnfamiljer rätt till ny prövning.

Inför 2006 fanns en viss oro hos Integrationsverket för hur alla dessa skulle kunna tas emot, men när året nu summeras visar det sig alltså att det gått bra. I början av 2006 hade 166 av Sveriges kommuner avtal med Integrationsverket, men under året lyckades verket öka siffran och totalt så slöts avtal med 229 av landets 290 kommuner.

Många tillfälliga avtal
Men många av avtalen var tillfälliga och nu behövs nya avtal, gärna med några av de 61 kommuner som inte har haft något avtal med Integrationsverket tidigare, eller med kommuner som haft en väldigt låg kvot men där det finns goda förutsättningar att ta emot flyktingar, säger Sven-Olof Johansson på Integrationsverket.

– Framför allt är det de större kommunerna som ligger runt storstadsregionerna, det är där som det finns en stor och differentierad arbets- och utbildningsmarknad.

Hur har de varit på att ta emot flyktingar hittills?

– Jämför man kommunsorter med varandra så är de inte speciellt bra, de här större förortskommunerna, andelsmässigt ligger de lågt, säger Sven-Olof Johansson.

Åsa Sandler
asa.sandler@sr.se