Regeringen KU-anmäls om a-kassan

Socialdemokraterna lämnar in ännu en anmälan till riksdagens konstitutionsutskott om hur regeringen hanterat beslutet om förändringarna i a-kassan.

Socialdemokraterna anser att arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin påverkat skatteutskottet att lämna ett förslag som förhindrade möjligheten att betala in fackföreningsavgiften i förväg, innan förändringarna trädde i kraft.

Lars Johansson, socialdemokrat i skatteutskottet, vill att KU granskar om regeringen därmed brutit mot riksdagsordningen.