Handeln med diamanter ökar

Försäljningen av slipade diamanter ökade under 2005 med 6-7 procent och efterfrågan ser ut att öka. Diamantbörsen i Antwerpen i Belgien behåller sin ställning som världens största centrum för diamanthandel trots hård konkurrens från andra börser.

Diamanter är en av Belgiens viktigaste exportvaror och står för åtta procent av landets samlade export. 30 000 personer är direkt eller indirekt sysselsatta inom den belgiska diamantsektorn. Antwerpen har varit ett betydande diamantcentrum i ungefär 500 år men utsätts nu för allt hårdare konkurrens från andra diamantcentra.

Indien, Israel och Dubai nya konkurrenter
Mumbai i Indien har mycket billigare arbetskostnader för slipningen av diamanter, Tel Aviv blir ett alltmer betydande centrum för diamanthandeln och Dubai erbjuder 50 års skattefrihet för företag som slår sig ned i landet.

– Det är svårt att konkurrera med, säger Philip Claes, diamantbörsens talesman.

Men trots hård konkurrens så är Antwerpens ställning som världens största diamantbörs fortfarande oomstridd. Här finns den största hantverksskickligheten och de som köper stora, mycket värdefulla rådiamanter vänder sig helst till diamantsliparna i Antwerpen för att få stenarna slipade.

Skräddarsydd infrastruktur
Så även om till exempel Indien kan erbjuda betydligt lägre arbetskraftskostnader för slipningen av diamanter så hyser diamanthandlarna i Antwerpen gott hopp om att få behålla sin världsledande ställning.

Detta genom kvalitet och en infrastruktur som skräddarsytts för diamanthandeln; banker, försäkringsföretag och säkerhetsbolag som specialiserat sig på just diamanter.

Kerstin Brostrand, Bryssel
kerstin.brostrand@sr.se

Mer om detta i Studio Ett
idag, onsdag, efter kl 17.00.