Rutiner för ministeranhörigas resor granskas

Riksdagens revisorers arbetsutskott ska nu granska de rutiner som finns för när anhöriga ska få följa med på ministrarnas resor på skattebetalarnas bekostnad.
Enligt revisorernas andre vice ordförande Per Rosengren är det en prioriterad fråga och granskningen inleds redan den 18 september.