Ryssland fortsatt kritisk till attack på Irak

Ryssland varnade i dag återigen USA för att genomföra ett militärt angrepp på Irak.
Ett amerikanskt miltärt ingripande skulle inte bara komplicera situationen i Irak, utan också underminera stabiliteten i Mellanöstern och kring Persiska Viken. Uttalandet gjordes av den ryske utrikesministern Igor Ivanov, efter ett möte i Moskva idag med Iraks utrikesminister Naji Sabri.