Regeringslöfte om filmpengar

Regeringen vill satsa 80 miljoner kronor extra på svensk film de kommande åren.
30 miljoner kronor kommer från näringsdepartementet och ska finnas med i höstens tilläggsbudget som ett arbetsmarknadspolitiskt stöd, eftersom den svenska filmbranschen har dåligt med pengar. Utöver det vill Marita Ulvskog utöka anslaget till filmavtalet med 50 miljoner kronor från kulturdepartementet, om hon sitter kvar efter valet.