Balter och polacker fiskar för mycket

Baltiska och polska fiskare fångar mångdubbelt mer torsk i Östersjön än vad kvoterna tillåter.
Det hävdas i en kartläggning som svenska yrkesfiskare gjort, rapporterar Sveriges Radio Blekinge. Det finns ingen statistik från Polen och Baltikum som visar hur mycket fisk som tas i land där. Enligt P O Larsson vid svenska Fiskeriverket är det inte uteslutet att fiskarna i grannländerna överskrider kvoterna flera gånger om. Inför de kommande kvotförhandlingarna kommer Sveriges fiskares riksförbund att presentera sin kartläggning för jordbruksdepartementet .