Höjd skatt i borgerliga kommuner

Borgerligt styrda kommuner har höjt kommunalskatten mer än vad vänsterstyrda kommuner har gjort under de senaste fyra åren. Kommunalskatten har gått upp med i genomsnitt 33 öre i kommuner med borgerlig majoritet, trots att de vill ha skattesänkningar, visar en sammanställning som Ekot har gjort.
En av de kommuner som har haft den högsta höjningen är moderatstyrda Danderyd i Stockholm. – Det är inte kommunalpolitikerna i Danderyd som höjer skatten, utan det är Göran Persson och hans regering som tvingar oss att höja skatten, säger Björn Hamilton, kommunalråd i Danderyd. Rika kommuner betalar till fattiga Björn Hamilton syftar på det kommunala utjämningssystemet som gör att rika kommuner måste betala pengar till fattigare kommuner. Vilket är en stor utgiftspost för Danderyd och andra kommuner med många höginkomsttagare, där många röstat på partier med just skattesänkningar på agendan. - Det är ett trovärdighetsproblem. Det håller jag med om och det är svårt att förklara det här för väljarna. Men har man trängt in i problemet så förstår man ju hur det här förhåller sig. Så länge vi har en socialistisk regering så tvingas vi till skattehöjningar, säger Björn Hamilton, kommunalråd i Danderyd. Andra skäl till skattehöjningarna är att kommunerna på fått ta över vissa uppgifter från landstingen, och att det på vissa ställen blivit dyrare med barnomsorgen efter maxtaxans införande. ”Ingen skattesänkning utan regeringsbyte” Det är alltså i borgerligt styrda kommuner som skatterna stigit mest, i genomsnitt med 33 öre under de senaste fyra åren. För vänsterkommuner är siffran i genomsnitt 14 öre. Trots detta är skatterna i borgerliga kommuner fortfarande lägre än i vänsterstyrda kommuner, i genomsnitt drygt en krona lägre, och med nuvarande regering blir det mycket svårt att tänka sig framtida skattesänkningar, säger Björn Hamilton. – Det är omöjligt skulle jag vilja säga. Men vad vi kan hoppas på, och vad alla väljare borde vara medvetna om. Det är ju att se till att vi får en moderatstyrd regering så att vi ser till att de här systemen förändras, säger Björn Hamilton.
Pontus Mattsson