Genomsnittliga skattesatser i kommunerna

FAKTA:
Sveriges kommuner 1998 2002 Förändring 20,98 21,19 +21 öre Kommuner med borgerlig majoritet 1998 2002 Förändring 20,27 20,60 +33 öre Kommuner med S+V i majoritet 1998 2002 Förändring 21,54 21,68 +14 öre Kommuner med annan majoritet 1998 2002 Förändring 21,00 21,17 +17 öre Kommuner som haft borgerlig majoritet sedan 1973 1998 2002 Förändring 19,92 20,31 +39 öre Genomsnittlig skattesats, kommuner som haft S+V i majoritet sedan 1973: 1998 2002 Förändring 21,55 21,68 +13 öre --------------------------------------------------------------------------------------------------- Kommuner som mellan 1998 och 2002 höjt skatten mer än en krona Boxholm +1,16 Danderyd +2,13 Hylte +1,23 Håbo +1,19 Jönköping +1,24 Kungsbacka +1,23 Lidingö +1,15 Mölndal +1,18 Sotenäs +1,78 Täby +2,63 Värmdö +1,08 • Uppgifterna om kommunernas skattesatser kommer från Statistiska centralbyrån, SCB. • Som kommun med borgerlig majoritet räknas kommun där M, Kd, Fp och C tillsammans har mer än 50 procent av mandaten. S+V i majoritet är följaktligen kommuner där S och V tillsammans har mer än 50 % av mandaten. • Observera att en kommun kan styras på annat sätt än genom traditionell blockpolitik, i Jönköping har de fyra borgerliga partierna majoritet i fullmäktige, men kommunledningen utgörs av S och C i samarbete. • En stor del av den genomsnittliga skattehöjningen som varit under perioden kan tillskrivas en så gott som rikstäckande skatteväxling mellan landsting och kommuner. Kommunerna har tagit över en del av landstingens uppgifter och därför höjt sina skatter, varpå landstingen har sänkt sina skatter motsvarande.