Besvikelse över energibeslut i Johannesburg

Det blev stor besvikelse när förhandlingarna om energi under måndagen avslutades vid FN-mötet i Johannesburg om hållbar utveckling. Resultatet innebär att det varken blir mål eller tidtabelller för att utveckla förnyelsebar energi i världen.
USA och de oljeproducerande länderna avvisade ett krav från bland andra EU, Norge och Brasilien om att alla länder ska öka andelen förnyelsebar energi till 15 procent senast 2010.