FN-dokument om energi bakslag för EU

På FN-mötet i Johannesburg om hållbar utveckling har deltagarländerna nått en överenskommelse om förnyelsebara energikällor. Men överenskommelsen säger bara att andelen förnyelsebar energi ska öka, men det sägs inte hur mycket eller när detta mål ska ha nåtts.
Därmed innebär mötets dokument ett bakslag för EU och flera Sydamerikanska länder som ville öka andelen förnyelsebar energi till 15 procent år 2010. Det är också en stor besvikelse för bl.a. miljöorganisationerna. USA, de oljeproducerande länderna inom OPEC och en del utvecklingsländer avvisade kravet om att sätta upp mål och tidplan. Däremot sattes som mål att andelen människor på jorden som idag saknar rent dricksvatten och grundläggande sanitära anordningar ska halveras till år 2015. Idag saknar 1 miljard människor rent dricksvatten och ytterligare 1 miljard sanitära anordningar. Varje år beräknas över sju miljoner barn dö av sjukdomar som orsakas av brist på rent vatten.