Folkomröstning om barnomsorgen

Invånarna i Karlstad ska få folkomrösta om barnomsorgen.
En stor grupp föräldrar har gått samman och krävt en folkomröstning om att införa en hemomsorg, dvs. att föräldrar får ersättning för att de tar hand om barnen hemma. Folkomröstningen ska äga rum på valdagen, den 15 september.