USAs drogpengar går till terror

USA:s federala narkotikamyndighet säger sej ha bevis för att miljontals dollar från narkotikaförsäljning i USA finansierar terrorgrupper i Mellanöstern - bland dom Hizbollah.
I en intervju i TV kanalen CNN säger narkotikamyndighetens chef att det är första gången som en direkt koppling mellan gatuförsäljning av droger i USA och finansiering av terrorism utomlands har påvisats.