Många skolor saknar plan för att bekämpa mobbning

Uppdaterad 12:57
Barn- och elevombudet Lars Arrhenius vill att lagen mot kränkning och diskriminering i skolan ska skärpas. Det gäller att många skolor inte har gjort någon likabehandlingsplan, där det ska stå hur det förebyggande arbetet mot mobbning och kränkningar ska bedrivas.

Lars Arrhenius vill kunna ge böter eller vitesförelägga kommuner där det saknas likabehandlingsplaner.

– Kan man konstatera att skolorna inte har likabehandlingsplaner så ska huvudmännen utge en form av böter i form av vitesföreläggande för det.

Hur höga bör böterna vara?

– Det ska vara ett kännbart belopp som leder till att skolorna tvingas att arbeta med detta.

Lars Arrhenius har varit barn- och elevombud sedan lagen mot diskriminering och kränkning i skolan trädde i kraft 1 april 2006.

Har begärt skadestånd
Han ska företräda barn som drabbats och han har begärt skadestånd av en kommun för en elev som blev kränkt av en lärare och också av en friskola han anser gjort för lite för att stoppa mobbningen av en elev.

Han har fått 150 anmälningar hittills och talar varje dag med barn som far illa i skolan.

Lars Arrhenius vill skärpa lagen och kunna bötfälla eller vitesförelägga skolor som inte gjort likabehandlingsplaner. Varje skola skulle ha gjort en sådan plan till när lagen trädde i kraft förra året.

Gamla handlingsplaner gäller inte
Eleverna ska vara med och den ska handla om skolans förebyggande arbete mot kränkningar och uppföljningar och utvärderingar. Gamla handlingsprogram mot mobbning, duger inte längre.

Men flera skolor Lars Arrhenius stött på har ännu ingen likabehandlingsplan. De kan inte straffas för det om ingen enskild elev har drabbats, men möjligheten att bötfälla vore en påtryckning, så att rektorer och kommunpolitiker tar det förebyggande arbetet på allvar, säger han.

– Det är oerhört allvarligt att vi låter detta fortgå, att barn får må så dåligt i skolan. Vi måste få ett stopp för detta nu och då tycker jag att man ska skärpa lagstiftningen på det här sättet.

Vad tycker du om kommuner som saknar sådana här planer?

– Jag tycker att det är mycket anmärkningsvärt och det finns en väldigt tydlig lagstiftning att man ska ha det. Då har jag mycket svårt varför man inte tar tag i den frågan och upprättar likabehandlingsplaner. Jag anser att det är helt avgörande för om man ska lyckas med att komma till rätta med kränkningar om man har ett förebyggande arbete på skolorna, säegr Lars Arrhenius.

Bengt Hansell
bengt.hansell@sr.se