Vården missar blodtryckspatienter

Trots att dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar minskat kraftigt de senaste decennierna, så visar en Göteborgsstudie att det finns stora brister i den förebyggande vården. Det finns en stor grupp människor som vårdcentralerna missar att undersöka ordentligt.

– Framför allt är problemet blodtrycket. Det finns för lite intresse för kunskap om blodtrycket. Bland hjärtspecialister så finns det inte tillräckligt mycket medvetenhet om och intresse för blodtrycket.

– När det gäller insatserna mot högt blodtryck så ligger de långt under den nivån som vi skulle behöva idag, säger docent Ronnie Willenheimer, vice ordförande i hjärtläkarföreningen.

Gäller patienter på sjukhus
Sedan 1970 har dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar minskat med 40 procent för både kvinnor och män, men enligt Göteborgsstudien är det en minskning som nästan uteslutande gäller för patienter på sjukhus.

Den fortsatt höga dödligheten utanför sjukhusen visar alltså att det finns en stor grupp som vårdcentralerna missar.

Bland annat tycks vikten av att kontrollera blodtrycket ha fallit i glömska. Enligt docent Ronnie Willenheimer är det mycket välbelagt vilken stor risk högt blodtryck för med sig och trots att det finns utmärkta blodtryckssänkande mediciner används de i alldeles för liten omfattning.

Många dör på plats
Nästan hälften av dem som för första gången känner av sin hjärt-kärlsjukdom dör på plats.

– Det vill säga man får aldrig chansen att ta sig till sjukhuset med sina symptom på kranskärlssjukdom. Det kan vi inom sjukvården aldrig göra någonting åt, hur duktiga vi än är på att behandla inne på sjukhuset, för dessa patienter kommer aldrig till oss. Då måste vi alltså bli bättre på att förebygga, säger Ronnie Willenheimer.

En stor Malmöstudie har visat att 60 procent i åldrarna 40 till 70 år har för högt blodtryck och de flesta utan att veta om det. Endast drygt en procent behandlades.

Strokepatienter hade högt blodtryck
Nästan samtliga av dem som senare i livet fick stroke tillhörde gruppen med för högt blodtryck. Enligt docent Ronnie Willenheimer är det tydliga konsekvenser av utebliven effektiv och för samhället billig behandling.

– Det är väldigt lätt att visa att all form av effektiv blodtrycksbehandling är kostnadsbesparande, därför att vi minskar kraftigt ett insjuknande i sjukdomar som är väldigt dyra för sjukvården, till exempel stroke och hjärtsvikt.

Enligt docent Ronnie Willenheimer har ett av de enklaste, billigaste och snabbaste instrumenten, blodtryckmanschetten, förlorat sin centrala plats i svensk sjukvård.

Blodtrycket kontrollerades mer förr
– Ja, definitivt. Förr i tiden så kontrollerade man blodtrycket oftare även om patienten sökte för något helt annat.

– Idag gör vi inte det på samma sätt och det leder till att väldigt många svenskar idag har för högt blodtryck utan att veta om det, säger hjärtspecialist Ronnie Willenheimer.

Jens Ericson, Malmö
jens.ericson@sr.se