Äldre förlorar på nya studiemedelssystemet

Det är de äldre som väljer att börja studera vid högskolorna som är de stora förlorarna i det nya studiemedelssystemet som infördes för ett år sen - det visar en granskning från Sveriges Förenade Studentkårer - SFS.
Äldre studenter får till exempel inte studiemedel under lika många terminer som sina yngre kurskamrater vilket gör att många får svårt att avsluta sina studier. Studentkåren är skarpt kritisk till att äldre missgynnas. Men kåren är samtidigt positiv till att studielånen numera är pensionsgrundande och välkomnar också den höjda bidragsdelen i studiemedlet.