Anna Sjödin begär ny prövning i HD

Förra SSU-ordföranden Anna Sjödin har begärt att Högsta domstolen ska bevilja en ny prövning av tingsrättens fällande dom mot henne.

Sjödin dömdes i oktober av Stockholms tingsrätt till 120 dagsböter för förolämpning, våld mot tjänsteman, våldsamt motstånd och egenmäktigt förfarande.

Svea hovrätt har tidigare beslutat att inte pröva målet, vilket är vanligt i bötesmål.