Finländska regeringens roll i Sonera

På tisdagen skall den finländska regeringen klarlägga sin roll i Telias fusionspartner Soneras förlustbringande affärer. En sommar full av ryktes-spridning har skapat oro kring fusionens framtid.
I en anonym skrift, hittills bara publicerad på Internet, men som ändå har fått stor uppmärksamhet i Finland, riktas stark kritik mot Soneras ledning och den förre verkställande direktören Kaj-Erik Relander. Främst gäller det köpet av licenser för den tredje generationens mobiltelefonnät, huvudsakligen i Tyskland. Ett köp som har visat sej vara totalt värdelöst och det har kostat Sonera omkring 40 miljarder kronor. Regeringen anklagas för att inte bara ha känt till Soneras affärer utan också godkänt dem och därmed också vara direkt ansvarig för att 40 miljarder kastades i sjön. Och påståendena om regeringens ansvar kommer inte bara från anonyma källor på Internet utan också medlemmar av Soneras styrelse bekräftar att både regering, och riksdag, faktiskt hade godkänt bolagets strategi att köpa in sig i utländska mobiltelefonnät. Den finländska regeringen har hittills avvisat alla anklagelser om ansvar för misslyckandet, men regeringens officiella svar kommer först på tisdag eftermiddag i riksdagen som då inleder sin höstsesssion med just Sonera-affären. Men också den finländske justitiekanslern gör en egen utredning för att granska om regeringen och andra myndigheter har handlat korrekt. Den väntas inte vara klar förrän senare i höst. Men både statsminister Paavo Lipponen och Soneras styrelseordförande Tapio Hintikka varnar för att en alltför stor turbulens kring Sonera kan störa fusionen mellan Sonera och svenska Telia. Och det arbetet är redan försenat. Det skulle egentligen vara långt gånget nu, men först i senare höst kan fusionen vara klar.