2007 kan bli ett rekordvarmt år

Den brittiska vädertjänsten vid Hadley Centre i Storbritannien förutspår att 2007 kan bli ett rekordvarmt år. Det beror dels på den förstärkta växthuseffekten genom utsläpp av växthusgaser från förbränning av kol och olja och på fenomenet El Niño.

El Niño innebär en onormal uppvärmning av havsvattnet i tropiska områden.

Markku Rummukainen är klimatforskare vid SMHI:s forskningsenhet Rossby Centre.

– Den brittiska utsagan går ut på att 2007 kan bli varmare än det hittills varmaste året under de senaste 150 årens mätningar, alltså varmare än 1998, säger Markku Rummukainen.

Global uppvärmning
Jordens medeltemperatur väntas alltså bli den varmaste sedan rekordåret 1998. Det året var också ett El Niño-år. El Niño inträffar vart tredje till vart fjärde år då ytvattnet i Stilla havet blir flera grader varmare än normalt.

Det är ungefär 150 år, som man har haft någorlunda pålitliga temperaturmätningar runt jorden och flera tecken tyder på att 2007 kan bli det varmaste under den perioden.

– Det finns stor sannolikhet för att det blir så. Med tanke på att vi befinner oss mitt i en pågående global uppvärmning och det verkar också finnas goda indicier att El Niño-fenomenet, vilket brukar höja den global medeltemperaturen, kommer att prägla det nu inledda året.

El Niño har stor påverkan
Enligt Världsmeteorologiorganisationen WMO är nu alltså en El Niño-episod på gång igen. Redan i oktober kunde man se en temperaturhöjning i ytvattnet i Stilla havet och de närmaste månaderna kommer att visa hur starkt El Niño-fenomenet blir den här gången.

Forskarna är ännu inte på det klara med om den globala uppvärmningen har något direkt samband med El Niño. Men El Niño får stora effekter på väderutvecklingen, framför allt i tropiska områden, säger Markku Rummukainen.

– I värmens spår följer ju förändringar i nederbörden, följer glaciäravsmältning, vissa typer av stormar påverkas både av värmen och sedan faktiskt också med tillståndet på El Niño. Där den nu väl börjar, som man har sett under 2006 så kommer den att utökas vidare och i det här fallet prägla en stor del av det nu inledda året, säger han.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se