Alingsås satsar på el-snåla passivhus

Det kommunala bostadsbolaget Alingsåshem blir först i landet med att i fortsättningen bara bygga energisnåla så kallade passivhus. Enligt bolagets vd Ing-Marie Odegren, är det en konsekvens av de krav som Alingsås kommun ställer på sitt bostadsbolag.

– Vi har ett uppdrag från Alingsås kommun och i vårt ägardirektiv står det att vi ska bygga för en hållbar utveckling. Detta är ett steg i den hållbara utvecklingen med låg energianvändning och vi gör det också möjligt för människor att påverka sin egen energianvändning. Det är viktigt att också människan kan vara med och bidra till det hållbara samhället, säger Ing-Marie Odegren.

Kravet på hållbar utveckling gör alltså att Alingsåshem nu går in för att bygga bara energisnåla passivhus.

Noggrann isolering
Det är hus där noggrann isolering gör att den värme som strålar ut från hemmets lampor, hushållsapparater och andra el-prylar tillsammans med invånarnas kroppsvärme och lite solenergi då och då räcker för att hålla lägenheten varm.

Det finns idag ett hundratal passivhuslägenheter på olika håll i Sverige. Men nu skall ett helt nytt hyreshus med 116 passivlägenheter byggas i Göteborg.

I Alingsås har Alingsåshem inte bara beslutat att i fortsättning enbart bygga passivhus utan också renovera 300 gamla lägenheter så att de får passivstandard och därmed mer än halveras hushållens energiförbrukning.

”Husen får ett nytt skal”
– Vi klär på husen ett nytt skal. Vi isolerar väggarna ordentligt och sätter in nya fönster. Sedan isolerar vi taket och tar bort värmesystemet. Den värme vi behöver, kanske tio dygn om året, produceras med en varmvattenslinga i ett återvinningsaggregat.

Det gäller alltså att få husen ordentligt isolerade. Byggfusk kan totalt sabotera hela idén. För att undvika det krävs särskild utbildning av både byggfirmor och byggjobbare och det sker kontinuerligt under byggtiden.

Det gäller också att övertyga hyresgästerna om att det nya energisnåla boendet är bättre än det i dag.

Bygger provlägenheter
– Nu ska vi gå i clinch med de enskilda hyresgästerna om hur detta påverkar deras lägenheter.

– Vi kommer att bygga en provlägenhet där man får gå in och titta på hur det kommer att se ut i  efter ombyggnaden, säger Alingsåshems vd Ing-Marie Odegren.

Christer Fridén, Göteborg
christer.friden@sr.se