Rätt att deportera palestinier

Israels högsta domstol kom på tisdagen med ett utlåtande, som innebär att den israeliska armén har rätt att deportera palestinier som är nära släktingar till självmordsbombare.
Frågan hade tagits till Högsta domstolen av tre palestinier som hade deporterats från Västbanken till Gaza-området, de stöddes av mänskliga-rättighets-grupper som hävdade att arméns åtgärder bryter mot internationell och israelisk lag. I två av fallen anser HD att det var rätt att deportera dem eftersom de hade känt till att deras bror planerade flera självmordsattacker. I det tredje fallet anser HD att bevisningen inte räckte. Armén hävdar att deporteringar är ett effektivt medel att motverka terroristaktioner.