Slut för billig sprit via internet

De flesta hemsidor som har erbjudit svenskarna billig sprit via nätet har lagt ned sina verksamheter.

– Det förekommer mycket lite handel mot vad det har gjort, säger Sune Rydén, nationell specialist på alkohol vid Tullverket till Dagens Nyheter.

I slutet av november slog EU:s domstol fast att alkohol som köps via internet ska beskattas i hemlandet. En knapp vecka senare meddelade generaladvokaten i EU:s domstol att det svenska förbudet mot privatimport av sprit inte strider mot unionens regler