Tur bakom Sveriges positiva ekonomiska läge

På tisdagen var det bankkoncernen SEB:s tur att lägga en prognos för den svenska ekonomin. Tillväxten hittills i år har klarat sig bättre än många av Sveriges konkurrenterländer - inte minst euroländerna inom EU. Och det är beror både på en smula tur och skicklighet i den ekonomiska politiken hos riksbanken och regeringen, sa SE-bankens chefekonom Klas Eklund.
Sveriges bruttonationalprodukt (BNP) växer med 1,8 procent i år, 2,0 procent 2003 och 2,5 procent 2004. Det spår banken SEB i sin nya konjunkturprognos. Den öppna arbetslösheten blir 4,0 procent i år, 4,3 procent 2003 och 4,1 procent 2004. Inflationen, mätt som KPI, hamnar på 2,5 procent i år, 2,4 procent 2003 och 2,3 procent 2004, enligt prognosen. SEB-ekonomernas prognos om årets BNP-tillväxt innebär en höjning med 0,3 procentenheter jämfört med majprognosen. Men de tror att den internationella återhämtningen går trögare än tidigare väntat. Återhämtningen i telekomsektorn och 3 G-investeringarna skjuts ännu en gång på framtiden. Kronan förstärks med närmare 10 procent i höst och nästa år, vilket missgynnar exporten. Risken för en ny recession i USA är så pass hög som 25 procent, enligt SEB:s ekonomer. "Stram kreditmarknad och fallande huspriser kan utlösa en ny nedgång, liksom höjda oljepriser i samband med ett större krig i Mellanöstern", skriver SEB i rapporten.