Östros lovar inte bättre studiemedel

Utbildningsminister Thomas Östros kan inte lova att de ekonomiska förutsättningarna för äldre högskolestudenter kommer förbättras. Det säger han med anledning av den kritik som Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, riktar mot det nya studiemedelssystemet, som innebär att äldre studenter inte får lika mycket i studiemedel som yngre.
Att göra om systemet skulle kosta för mycket, menar Östros. - Det vore väldigt roligt att göra det ännu mera generöst. Men det är klart att det skulle kosta väldigt mycket mera pengar. Dem har inte vi i dagsläget. - Vi har gjort en reform som kostar 4 miljarder kronor för att förbättra studiemedlen, och det finns naturligtvis angelägna reformer att göra framöver men då måste det finnas nya resurser, säger utbildningsminister Thomas Östros. Ekot berättade i morse om den granskning som Sveriges Förenade Studentkårer, SFS, har gjort av det nya, ett år gamla, studiemedelssystemet. Studentorganisationen kritiskerar reformen för att missgynna äldre som väljer att börja högskolestudera, eftersom man ju äldre man blir får allt mindre i lån och studiestöd. Maria Krommida som är 46 är en av de som drabbas. Hon kommer inte att få lån under sitt sista studieår till studie- och yrkesvägledare. - Det låter så vackert och fint att man kan studera även senare i livet. Men sedan när man kommer igång med det här så märker man att det inte går, säger Maria Kommida. SFS menar att åldersdiskrimineringen strider mot regeringens paroll om livslångt lärande, att alla ska ha möjlighet till att högre studier, när som helst i livet. Men Thomas Östros håller inte med om det. - Man har ju rätt till studiemedel ända upp till 50, så att om man börjat i mitten på 40-årsåldern och inte har studerat tidigare så kan man läsa väldigt många utbildningar på vår högskola, säger utbildningsminister Thomas Östros.
Anna Lithander, Ekot