Nya varsel i telekombranschen

Telekomföretaget Swedia Networks varslar 400 anställda om uppsägning. Ett av skälen är att utbyggnaden av den tredje generationens mobiltelefoni inte går så snabbt som Swedia Networks räknat med. Jan Sjöqvist, vd, tror liksom många andra i branschen att 3G-näten inte kommer att bli färdiga i tid.
– Just nu är investeringsnivån såpass låg att det ligger långt ifrån att kunna slutföra det här programemt inom den tidsram man har spekulerat i till 2003, säger Jan Sjöqvist, vd på Swedia Networks. Swedia Networks bygger och underhåller telenät åt flera av landets teleoperatörer och ägdes tidigare helt av Telia. Numera har Telia 49 procent av aktierna, sedan förra året äger riskkapitalbolaget Industri Kapital de andra 51 procenten. Telia är också den absolut största kunden hos Swedia Networks och står för 80 procent av beställningarna. Telias minskande beställningar hos sitt före detta dotterbolag är därför skälet till att ledningen för Swedia Networks nu anser sig tvungna att varsla ytterliggare 400 anställda. Det är inte första gången i år företaget varslar om uppsägningar. 500 anställda fick gå i våras. – Även Telia, vår största kund drar ju ner på sina investeringar och det är ju ett av skälen till att vi nu vidtar de här åtgärderna. Telia investerar ju normalt sett i mycket i det fasta nätet också, och är ju naturligtvis involverade också i den mobila sidan, så de återspeglar väl mycket hur marknaden i stort ser ut, säger Jan Sjöqvist. Var neddragningarna ska ske är oklart än. Swedia Networks finns runt om i landet och enligt Jan Sjöqvist kommer nästan alla län att beröras.
Thorbjörn Carlsson