Grekisk köpbojkott efter euroinförande

I Grekland har konsumentorganisationerna manat grekerna till köpbojkott i protest mot att priserna höjts sedan landet bytt ut drachmern mot euro. Igår bunkrade många varor och inför bojkotten har tidningarnas mätningar visat att tre av fyra greker stödjer protesten.
Översättaren Zannís Psaltis säger att gatorna är lugnare. – Det märks framför allt i matbutikerna. Lantbrukarna könner sig förtalade för att det anklagas för att det är deras fel att prierna gått upp, säger Zannis Psaltis. Många, restauranger, torghandel och turistnäringen, har passat på att sko sig i övergången till euro hävdar konsumentgrupperna. Och Zannís Psaltis delar delvis den bilden. – Jag märker till exempel att ett kilo tomater kostade 120 drachmer. Nu kostar de 1 euro, och det är 340 drachmer, säger han. Den årliga prisökningstakten är högre i Grekland 3,3 procent jämfört med euro-länder där den är 1,9 procent. Men även i andra euro-länder har det talats om priser som rundas av ganska friskt uppåt. För konsumenten tar det tid att lära sig att räkna om säger Zannís Psaltis. Den grekiska socialistiska regeringen stödjer köpbojkotten men presenterade samtidigt skattelättnader för låginkomsttagarna.
Alice Petrén, Ekot