Blair ger sitt fulla stöd till krig mot Irak

Storbritanniens premiärminster Tony Blair sade på tisdagseftermiddagen att den irakiska regimen under Saddam Hussein är ett reellt hot som USA inte ska stå ensamt i att handskas med. Blair, som talade på en presskonferens, sade också att den irakiska regimen antingen måste ändra hela sitt sätt att agera, eller bytas ut.
När Tony Blair bröt en månadslång tystnad i ämnet Irak på tisdagseftermiddagen, vek han inte en tum för den opposition som under tiden har växt sig stark mot brittiskt deltagande i militära aktioner i Irak. Men som en eftergift mot oppositionen meddelade han att den katalog med bevis mot Irak som den brittiska regeringen länge lovat lägga fram kommer att publiceras inom de närmaste veckorna. Blairs inställning till Saddam Hussein var obönhörlig, och den irakiske vice premiärministern Tariq Aziz invit till samarbete med FN tidigare på tisdagen tog Blair ingen notis om. – FN, sade han, är viktigt, men FN är bara en bra väg om det är ett sätt att ta i tu med hotet från Irak, inte om FN används som ett sätt att undvika det. Blair stod också fast vid sitt stöd till och samarbete med USA. – Amerikanerna har rätt, och ska inte behöva stå ensamma, sade han.
Agneta Ramberg, London