Israel deporterar släktingar till terrorister

I Israel har landets högsta domstol godkänt att två palestinska syskon ska deporteras från Västbanken till Gaza.
Intissar och Kifah Ajouri – syster och bror till Ali Ajouri – tvingas nu lämna sina hem på Västbanken för en oviss tillvaro i Gaza. Israels hösta domstol slog i ett avgörande beslut på tisdagen fast att de två mycket väl visste om att deras bror planerade självmordsattacker inne i Isarel. Intssar Ajouri anklagades dessutom för att ha sytt bälten för de sprängmedel som självmordsbombare använder i attackerna. Tisdagens beslut innebär att det är fritt fram för den israeliska ockupationsmakten att skicka släktingar till utpekade palestinska militanter i exil, men det mildras något av det faktum att en tredje palestinier, som armén vill ha utvisad, får stanna på Västbanken. Högsta Domstolen underkände arméns bevisföring mot Abed Nasser Asida, som anklagats för samma sak som syskonen Ajouri. I hans fall kunde domstolen inte finna tillräckliga bevis för att han hjälpt sin bror att samordna två attacker mot israeliska bussar, som resulterade i att 17 israeler dödades. Enligt domstolen hade Asida bara lånat ut sin bil till brodern, och hjälpt honom med rena kläder och mat. Det räcker inte, i israeliska HDs ögon, för att deportera honom. Sambandet mellan hans handlingar och broderns terrorism är inte fastslaget, enligt domstolen. Enligt internationella organisationer för mänskliga rättigheter strider deportationerna mot internationell lag, men besluten i högsta domstolen i Jerusalem är tydligt ägnade att något mildra kritiken från omvärlden. Domstolen ger visserligen armén rätt att deportera släktingar till utpekade palestinier, men ställer dock upp vissa grundregler, som måste uppfyllas i varje fall.
Lars Kobbe, Kairo