Oljeproduktionen minskar i Norge

Oljeframgångarna i Norge kan vara över men nu är gasen på frammarsch. Det framkom när den norske olje- och energiministern summerade det gångna året.

 

– Oljeproduktionen kommer att falla, säger den norske olje- och energiministern Odd Roger Enoksen.

Varför det?

– Vi har gjort få nya fynd samtidigt som produktionen vid de stora oljefälten minskar. Å andra sidan kommer produktionen av norsk gas att öka väsentligt fram till år 2013 och exporten av gas nästan tredubblas.

Gasproduktionen ökar
I takt med att de norska oljefälten nu töms så ökar alltså gasproduktionen. Olje- och energiministern spår att gasproduktionen kan komma att ha ökat 40 procent om sex år.

Det är inkomster som nu är välkomna eftersom produktionen minskar i 40 av de i dag 48 aktiva oljefälten.

Förra året kom att bli den lägsta oljeproduktionen sedan 1993. Dessutom var de ”nya” oljefynden få. Man fann endast olja i fyra av de 26 oljebrunnar man sökte i, och osäkerheten är stor om man finner nya inkomstgivande oljefynd framöver.

Efterfrågan stor
Men I gengäld talas det nu om ett rekordår för gasfynden förra året. För i flera av de befintliga oljefälten går det att utvinna även gas. Och Norge har idag blivit värdens tredje störste gasexportör.

Norge täcker idag 15 procent av Europas gasbehov. Men efterfrågan i Europa efter mer norsk gas är stor och utbyggnaden är i full gång för att leverera mer gas.

Bland annat byggs nya rörledningar som beräknas kunna utöka exporten av gas till Storbritannien redan till hösten.

Maria Repitsch, Stavanger
maria.repitsch@sr.se