Elallergiker kan få egna hus i Landskrona

I framtiden kan elöverkänsliga få en fristad i Landskrona. Under januari ska kommunen mäta strålningen från till exempel elledningar och mobiltelefonmaster i hela Landskrona. Resultatet kan användas när man planerar nya bostäder. (SR Malmö)