Barnfamiljer söker stadsliv nära naturen

Norrland är betydligt mer uppdelat när det gäller hur attraktiva olika platser är än vad genomsnittliga läns- eller till och med kommunsiffror visar. Det finns flera platser i Norrlands inland som är lika attraktiva som om de hade legat i södra Sverige, visar en studie.

Ett av de mest attraktiva områdena i Norrland ligger längs länsväg 272 norr om Sandviken dit Marie Selin Strand flyttade med sin familj i vintras.

– Det är mycket känslan. Det är rätt sida av stan och framför allt är det ett jättefint område. Bra skola och bra dagis och närheten till skogen fyller också stor verkan, säger Marie Selin Strand.

Marie Selin Strand, maken Per-Olov och dottern Tuva är typexempel på dem som flyttar till mindre orter enligt studien från Uppsala universitets institut för bostads- och urbanforskning. En ung välutbildad barnfamilj som vill leva stadsliv med god service nära vacker natur.

Urbanisering av landsbygden
Det handlar alltså inte om att flytta ut på landet och leva landsbygdsliv utan snarare om en urbanisering av landsbygden med villaområden och service.

I studien har man använt småhuspriserna som ett mått på ekonomisk utveckling. På vissa platser har priserna på kort tid blivit så höga att det lönar sig att bygga nytt. Det är så kallade ”hotspots”, särskilt attraktiva och framgångsrika områden. Som till exempel området runt Östanbyn utanför Sandviken där familjen Selin Strand bor.

Även avflyttningsbygder attraktiva
Det som mest överraskade kulturgeografen Lena Magnusson, en av dem som gjort studien, var att även avflyttningsbygder som till exempel Hofors och Sandviken har sådana här riktigt attraktiva områden med tillväxt och prisutveckling.

– Vi visste naturligtvis att i kustkommunerna är prisutvecklingen förhållandevis hög. Men vi har också till vår förvåning sett att detsamma gäller på många platser också i inlandet. Vi hittar platser runtom i Norrlandslänen som är lika attraktiva som om de hade legat i södra Sverige.

Viktigt med barnomsorg
I studien ser man också att villorna i de riktigt attraktiva områdena nästan kan ligga vägg i vägg med riktiga utflyttningsområden.

Slutsatsen från kulturgeografen Lena Magnusson är klar. Vill man utveckla orter måste man ha inflyttning och för att få det måste kommunerna ta fasta på vem det är som kan tänka sig att flytta dit.

– Det är i regel fråga om familjer med barn, för vilka skolor, barnomsorg och en säker och trygg boendemiljö kommer att vara väldigt viktigt. Men samtidigt möjlighet för föräldrarna att ha ett förvärvsarbete utan alltför stora uppoffringar, säger Lena Magnusson.

Jenny Sanner Roosqvist
jenny.roosqvist@sr.se