Protester i Johannesburg

Efter intensiva förhandlingar enades deltagarna vid FN:s världskonferens för hållbar utveckling i Johannesburg om en handlingsplan. Men flera frivilligorganisationer protesterade mot resultatet genom att lämna mötet.
Nu finns en handlingsplan för hur fattigdom ska bekämpas och miljöförstöring stoppas. Den togs fram efter intensiva förhandlingar natten till onsdagen vid FNs världskonferens för hållbar utveckling. Den sista stötestenen, frågan om kvinnors rättigheter, löstes tidigt på morgonen och senare under onsdagen ska planen formellt antas av de deltagande ländernas regeringar. Men de viktigaste frivilligorganisationerna, NGO:s, lämnade mötet i protest mot mötets resultat.