Strid om chefs talan i EU-parlamentet

I EU-parlamentet pågår en strid om avstängd chef för budgetkontrollen ska få bjudas in till parlamentet och lägga fram sin bild av vad som har hänt. Det är den sparkade chefstjänstemannen Marta Andreasen som anser att kontrollen av hur EU-kommissionen sköter sina pengar är mycket bristfällig. Sedan hon gått ut och sagt det öppet har hon avstängts från sitt jobb och hotas av avsked.
Om det är som spanska Marta Andreasen säger så är det mycket illa ställt med granskningen av hur kommissionen använder alla skattemiljarder från de 15 medlemsländerna. Bokföringssystemen är ålderdomliga, och möjligheterna att hitta missbruk är alldeles för små, enligt Andreasen. Har gjort vad få andra gör Hon har gjort det få andra gör vid den strikta kommissionen. Hon har gått ut med sin kritik, så att också medborgarna, som ju är dem som skickar in pengarna till Bryssel, får veta vad hon tycker. Reaktionerna har inte låtit vänta på sig. Hon har avstängts från sitt jobb och hotas av avsked. I veckan har ärendet varit uppe i ett utskott i Europaparlamentet, och där har det blivit strid kring om Marta Andreasen ska få komma dit och berätta vad hon sett. Skyddar ”sina” kommissionärer Ja, anser bland andra en ohelig allians mellan vänsterpartiet och de konservativa och vissa i de lägren anser att de som säger nej, främst socialdemokraterna och de gröna, gör det för att skydda ”sina” kommissionärer. För det är den gamle laborpolitikern Neil Kinnock, som nu är kommissionär med ansvar för bland annat personalärenden och som varit mycket frän mot den trilskande medarbetaren. Det gäller också budgetkommissionär Michaele Schreyer, som i Tyskland tillhörde just de gröna. För kommissionen som helhet kan det här vara ett personalärende som blir svårt att förklara för medborgarna.
Willy Silberstein, Bryssel