EU:s öbor håller toppmöte

I EU:s nuvarande ordförandeland Danmark är det gott om internationella toppmöten i höst. Ett av de mera ovanliga pågår just nu på Femö. Där har representanter för en rad små öar i Europa samlats för att få mer att säga till om.
Mairéad O´Reilly från Inishere utanför den irländska västkusten är en av delegaterna på de små öarnas toppmöte. – Allt mer för oss öbor avgörs i Bryssel, säger hon. Därför är det viktigt att hålla ihop och höja våra röster. Lika förutsättningar Det tar nästan en timme med båt att komma till mötet som hålls på en den syddanska ön Femö som på 1970-talet hyste klassiska kvinnoläger. Femö, där bara en gräsklippare stör friden, uppfyller kravet på en liten ö. Den är inte en egen administrativ enhet som exempelvis en kommun. Problemen är desamma för alla små öar, säger Bengt Almkvist från svenska Skärgårdarnas Riksförbund: – Kommunikationer och att vi ofta när det gäller samhälle och service är sist på linjen på något sätt. Hoppas på ungdomen Henry Larsen från de danska småöarnas sammanslutning hoppas inte bara att konferensen ska stärka öarnas position i EU. Han ser också det internationella samarbetet som ett sätt att visa unga att det kan vara kul att vara öbo. – Om vi kunde få till ett internationellt samarbete så kunde det kanske bli mer spännande för unga människor att bosätta sig på öarna, säger Henry Larsen. Kirsten Sydendal har redan fastnat på kroken. Hon har flyttat hem till Femös grannö Fejö med sin familj, börjat distansarbeta, jobbar hårt för att marknadsföra ön och hoppas att fler ska göra som hon: – Jag hoppas att det är fler som får upp ögonen för de fördelar det innebär att bo på de små öarna med närhet till naturen, låga huspriser och bra förhållanden för barn. Håller ihop Snart kan tio nya länder vara medlemmar i EU. Östutvidgningen kommer att kräva stora insatser från unionen. Men då är det viktigt att inte de glesbefolkade stödområdena i de gamla EU-länderna glöms bort, anser Bengt Almkvist. Och därför har de små öarnas nätverk redan börjat samarbeta både med de stora öarnas organisation och med Europas bergsfolk. – Vi kommer nog att bilda någon typ av gruppering för att förklara för EU-systemet att man måste ta hänsyn till de här områdena, som alltså är lite isolerade befolkningsgrupper även i en sådan situation som östutvidgningen innebär, säger Bengt Almqvist.
Hans Zillén, Femö