Sida med i insats för Victoriasjön

Världens näst största sötvattensjö, Victoriasjön, är mycket illa ute på grund av föroreningar och övergödning, och nu deltar flera länder och Världsbanken i olika projekt för att rädda sjön. Det svenska biståndsorganet Sida satsar en miljard kronor under tio år på ett brett program för åtgärder i och runt sjön.
Tre länder har diskuterat sjöns framtid vid FN:s toppmöte i Johannesburg - Kenya, Tanzania och Uganda. – Sjön är på väg att dö av övergödning och syrebrist, säger Ugandas president Yoweri Museveni. Det beror dels på näringsämnen från jordbruket, dels på att skogen huggs ner och jord rinner ner i sjön. Dessutom har den inplanterade vattenhyacinten orsakat en massiv igenväxning runt kusterna. ”Viktigast plantera träd” President Museveni vill framför allt se en åtgärd: – Det viktigaste är att plantera träd som binder jorden längs stränderna. Den andra viktiga åtgärden är att få tillgång till elektricitet så att befolkningen slipper hugga ner skog till brännved. Det handlar också om att ändra jordbruksmetoderna, minska användningen av bekämpningsmedel. ”Reningsverk har stått stilla” Men det är inte bara jordbruket som förstör sjöns ekosystem, säger Sida-chefen Bo Göransson: – Jag har varit och tittat på sådana här reningsverk och de hade ju stått stilla i flera år, så det åker ju bara rakt ut i sjön. Samma sak med industrin, rakt ut i sjön, men om man ser på det stora hela så är nog bondeutsläppet så att säga mycket allvarligare för sjön än de här skitställena, säger Göransson.
Ingrid Gustavsson, Johannesburg