Politisk strid om budgetläget

Ett internt papper från finansdepartementet orsakade på onsdagen politisk strid. I dokumentet anklagas regeringen av sina egna tjänstemän för att försköna den ekonomiska situationen. Tidigare har regeringen anklagats av de borgerliga partierna för samma sak, och bland de partiledare som nu kräver besked om vad som gäller finns moderatledaren Bo Lundgren.
– Jag tycker det är sensationellt att vi får promemorior från departementets egna tjänstemän som visar att den politiska sidan, det vill säga socialdemokraterna, kräver att man gör någonting bara för att få bättre siffror, säger Bo Lundgren. ”... med brallorna nere ...” Trycket växer från partierna. Miljöpartiet vill diskutera som de säger ”finansernas egentliga situation”, folkpartiledaren Lars Leijonborg menar att statsministern fångats ”med brallorna nere” som han uttrycker det och moderaternas Bo Lundgren anklagar regeringen för att fört både riksdagen och svenska folket bakom ljuset. Det uppmärksammade dokumentet, som Svenska Dagbladet har kommit över, ska släppas, sade man på finansdepartementet på onsdagseftermiddagen, vilket moderatledaren krävde tidigare på dagen. Det kommer från tjänstemannanivå på finansdepartementet och innehåller intern kritik mot regeringen, som anklagas för att ha fixat till siffror och gjort orealistiska bedömningar, att man kort sagt har förskönat landets ekonomiska läge. Finansministern avfärdar igen Frågan är högaktuell sedan Konjunkturinstitutet kom med sin rapport i förra veckan och där det varnades för att utgiftstaken spräcks om alla vallöften ligger kvar. Finansminister Bosse Ringholm avfärdade den varningen och gjorde likadant på onsdagen: – Det spekuleras hela tiden i media, och våra politiska motståndare spekulerar naturligtvis, och vilken siffra som är den aktuella vet vi först i början på oktober när vi ska ta itu med budgetpropositionen, säger Bosse Ringholm. Men du säger här att dina egna tjänstemän inte vet, men du vet? – Nej, jag säger att på många håll, framför allt statliga myndigheter och andra som gör de här bedömningarna så gör ju de bästa möjliga bedömning, men skillnaden ju är att när regeringen sedan gör sin bedömning så väger ju regeringen in de åtgärder som vi gör också för att få ner eventuella underskott. Har du läst det här papperet som citeras i Svenska Dagbladet på onsdagen, som också är kopierat? – Nej, det har jag inte gjort, därför att det finns massor av promemorior på finansdepartementet varenda dag om de här frågorna, och vi har inte haft någon sådan budgetberedning ännu, utan det kommer att ske först senare, så jag har inte läst de här papprena, svarar Ringholm. Moderaternas Bo Lundgren medger att man på ett departementet måste kunna belysa frågor från olika håll, men detta är något annat säger han: – Men det som den här promemorian talar om, och det sägs ju tydligt och klart, det är att man faktiskt har justerat siffror för att det ska bli ett annat resultat, säger Lundgren.
Johan Wangström och Herman Melzer