Sänkta oljepriser i sikte

Igår sjönk råaoljepriserna med nära fem procent sedan det blev känt att oljekartellen Opecs medlemmar fuskat med sin kvoter och ökat produktionen av olja. Allt talar nu för att även Ryssland kommer att utöka sin produktion och export kraftigt - vilket kan leda till sänkta oljepriser framöver.
I början av det har året enades världens oljeproducenter - på Opecs initiativ - att försöka hålla nere produktionen för att kunna hålla uppe höga världmarknadspriser på oljan. Men detta samarbete tycks vittra sönder alltmer. För uppenbarligen har de flesta oljeproducenterna fuskat och i smyg och försökt producera mer olja under vissa månader. För enigheten bland oljeproducenterna är bräcklig - eftersom ingen stat vill tappa sina världsmarknadsandelar. Ryssland som ar den näst största oljeproducenten i världen valde redan i maj att öppet säga nej till fortsatt samarbete med Opec nar det gäller att hålla nere oljeproduktionen. Och Ryssland har på senare tid kraftigt utökat sin oljeproduktion. Bara under augusti och september har produktionen ökat med drygt åtta procent jämfört med motsvarande period förra året. Och ryska oljeanalytiker säger utan att hymla att målsättningen är att utöka produktionen ytterligare. För med hjälp av de senaste årens höga oljepriser har de ryska oljebolagen gjort stora vinster som bland annat använts till välbehövliga investeringar som i sin tur leder till att Ryssland kan utöka sin produktionskapacitet ytterligare. Nu visar det sig alltså att även Opec-länderna - som utåt sett sagt sig ha behållit kvoterna - i själva verket också ökat sin produktion under augusti månad med tio procent, enligt uppgifter som nyhetsbyran Reuters tagit fram. Det är uppenbart att en del länder inom Opec känner stor oro över att länder som Ryssland håller på att ta deras världsmarknadsandelar och nu i smyg bryter mot Opec-ländernas överenskommelse. En annan förklaring är att man bygger upp reserver inför ett kommande eventuellt amerikanskt anfall mot Irak. För vanliga konsumenter så är det här goda nyheter - ju mer olja på marknaden desto lägre priser. Framförallt om inte USA anfaller Irak.
Vladislav Savic, Moskva