Uppgifter om fusk sänkte oljepriser

Råoljepriserna sjönk med nära 5 procent på tisdagen sedan det blev känt att oljekartellen Opecs medlemmar fuskat med sina kvoter och ökat produktionen av olja, och nu talar allt för att också Ryssland kommer att utöka sin produktion och oljeexport.
I början av det här året enades världens oljeproducenter - på Opecs initiativ - att försöka hålla nere produktionen för att kunna hålla uppe höga världmarknadspriser på oljan. Men detta samarbete tycks vittra sönder alltmer, för uppenbarligen har de flesta oljeproducenterna fuskat och i smyg och försökt producera mer olja under vissa månader, för enigheten bland oljeproducenterna är bräcklig eftersom ingen stat vill tappa sina världsmarknadsandelar. Ryssland, som är den näst största oljeproducenten i världen, valde redan i maj att öppet säga nej till fortsatt samarbete med Opec när det gäller att hålla nere oljeproduktionen, och Ryssland har på senare tid kraftigt utökat sin oljeproduktion. Bara under augusti och september har produktionen ökat med drygt åtta procent jämfört med motsvarande period förra året, och ryska oljeanalytiker säger utan att hymla att målsättningen är att utöka produktionen ytterligare. Har gjort stora vinster Med hjälp av de senaste årens höga oljepriser har de ryska oljebolagen gjort stora vinster som bland annat använts till välbehövliga investeringar som i sin tur leder till att Ryssland kan utöka sin produktionskapacitet ytterligare. Nu visar det sig alltså att även Opec-länderna - som utåt sett sagt sig ha behållit kvoterna - i själva verket också ökat sin produktion under augusti månad med tio procent, enligt uppgifter som nyhetsbyrån Reuters tagit fram. Stor oro hos vissa länder Det är uppenbart att en del länder inom Opec känner stor oro över att länder som Ryssland håller på att ta deras världsmarknadsandelar och nu i smyg bryter mot Opec-ländernas överenskommelse. En annan förklaring är att man bygger upp reserver inför ett kommande eventuellt amerikanskt anfall mot Irak. För vanliga konsumenter - och inte minst världsmarknaden är det här goda nyheter; ju mer olja på marknaden desto lägre priset, framförallt om inte USA anfaller Irak.
Vladislav Savic, Moskva