Powell utbuad vid tal i Johannesburg

Bu-rop avbröt den amerikanske utrikesministern Colin Powell när han på onsdagsförmiddagen höll USA:s anförande vid FN:s världskonferens för hållbar utveckling i Johannesburg i Sydafrika.
USA har kritiserats under förhandlingarnas gång för att motsätta sig och hindra en mer kraftfull handlingsplan för hur fattigdom ska bekämpas och miljöförstöring stoppas. Colin Powell hävdade att USA genomför flera åtgärder mot miljöförstöring men att Kyotoavtalet, som USA vägrar att följa, är alldeles för kostsamt och restriktivt.