Bush: Inget anfall utan kongressens ja

USA:s president Bush tog på onsdagen emot en grupp kongressledamöter i Vita Huset för att diskutera ett eventuellt angrepp mot Irak. Flera amerikanska kongressledamöter har under de senaste veckorna uttryckt missnöje och oro inför USA:s eventuella planer på ett krig mot Irak, men Bush sade att han först kommer att be kongressen om ett godkännande.
Det var för att råda bot på en utbredd skepsis som president Bush kallade till sig kongressledamöterna för att försäkra dem om att han kommer att be om kongressens godkännande inför ett eventuellt militärt angrepp på Irak. Men samtidigt som han sträckte ut denna olivkvist till en knorrande kongress gjorde han klart att USA inte har något val när det gäller att ta itu med det hot som den irakiske ledaren Saddam Hussein och hans massförstörelsevapen utgör. ”I 11 år har Saddam Hussein slingrat sig ur eller brutit mot ingångna avtal”, konstaterade Bush som ett slags svar på frågan om det inte vore en bra idé att låta FN:s vapeninspektörer göra ett nytt försök i Irak. På lördag tar George Bush emot Storbritanniens premiärminister Tony Blair på Camp David för att diskutera Irak, och i nästa vecka, dagen efter den 11 september, ska Bush tala inför FN:s generalförsamling och på nytt uppmana världssamfundet att erkänna det hot Saddam Hussein utgör. Samtidigt kommer det signaler från källor här i Washington att USA nu är berett att offentliggöra ytterligare detaljer i vad man känner till om Iraks massförstörelsevapen, och Saddam Husseins kapacitet.
Cecilia Uddén, Washington