Bush ska fråga kongressen inför angrepp på Irak

USA:s president Bush sa idag inför en grupp kongressledamöter att han kommer att be om kongressens erkännande för ett eventuellt angrepp mot Irak.
Samtidigt sa Bush att USA inte har något val när det gäller att ta itu med det hot Saddam Hussein och hans massförstörelsevapen utgör. I helgen ska Bush träffa den brittiske premiärministern Blair för att diskutera Irak-frågan och i nästa vecka när han talar inför FN:s generalförtsamling ska Bush försöka få världen att erkänna det hot som Saddam utgör sa Bush idag.